Var med och påverka

Centrum för alla har genom åren mött människan precis där hon befinner sig i livet.

Vi tar dagligen del av barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöttning eller som berättar hur det är att leva och bo Sverige och vad som saknas i deras liv eller bara vänder sig till oss för att bli lyssnad till.

Centrum för alla har genom åren varit både ett ansikte och en röst åt många människor som kanske inte vill, vågar eller kan nå fram med vad de har att säga.

Är du en av dem som känner att du inte blir lyssnad till? Eller har du något annat du vill komma ut med?

Maila in det du vill ha sagt så bemöter vi det under vår ledare eller i CFA TIDNINGEN.

Centrum för alla är en enda stor bro för den lilla individen.. Inget är för litet eller för stort.

Dina uppgifter behandlas med sekretess och vi publicerar bara det som kommer in från fysiskt spårbara personer då vi inte medverkar till oseriösa handlingar eller osunt klimat på nätet.

Maila in dina tankar till:
paverka@centrumforalla.se

I samverkan med