Söderhamns Syriska Förening

Ladda hem presentation

I- Historia

Söderhamns Syriska Förening (SSF) är ett nytt förbund som bildades 2015.10.26. Föreningen har 55 medlemmar och har sitt säte i Söderhamn. Under detta första året 2016 stod flera problem inför föreningen. Nu har den utvecklats med avseende på organisation och samarbete.

II- Ändamål

 • A) Föreningen har till ändamål att främja kulturell och social verksamheter genom att skapa mötesplatser. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
 • B) Demokrati, solidaritet och alla människors lika värde är ledord för föreningen.
 • C) Föreningen ska arbeta för att bygga broar mellan människor oavsett ursprung eller nationalitet, bredda de kulturella kunskaperna, ta fram och implementera integrationsfrämjande åtgärder genom att...
  • 1. informera om olikheter och föra människor närmare varandra
  • 2. bevara de syriska traditionerna och fira de viktigaste högtiderna oavsett religiös eller etnisk tillhörighet
  • 3. samordna information, ordna utställningar och genomföra seminarier/föreläsningar och olika sorters evenemang som skapar integration
 • D) Föreningen ska arbeta med att ordna studiecirklar i olika ämnen.
 • E) Föreningen ska även skapa sammanhållning och kamratskap genom att ordna olika aktiviteter.

III- Verksamheter

 • A) Hittills är föreningens huvudsakliga fokus på barn och ungdommar; aktiviteter för vuxna kommer på andra plats.
 • B) Den viktigaste aktiviteten är de veckovisa arabiska lektioner. Då kan föreningen ta chansen att träffa barn och ungdomar och fräja...
  • 1. demokratiska fostran
  • 2. jämställdhet mellan könen
  • 3. jämlikhet mellan olika grupper inom samhället
  • 4. meningsfull fritid
  • 5. aktiv engagemang med vuxna i föreningslivet
 • C) Föreningen ordnar lärinnehållet på ett sätt som motverkar alla former av våld, främlingsfienlighet, och drogmissbruk.
 • D) Föreningen uppmuntrar barn, ungdommar och vuxnar att integrera smidigt i samhället
 • E) Föreningen anordnar utflykter och korta resor för nöjes skull

IV- Vision

Trots att föreningens namn har ordet "syriska", men sin stadagar anger inte att det syriska ursprunget är ett medlemsvillkor. Medlemskap är öppet för var och en som läser, förstår och godkänner föreningens stadgar.

Trots att Söderhamn är det tillämpningsområde för föreningens verksamheter, har föreningen en stark vilja att samarbeta med andra organisationer utanför Södehamn, förutsatt att det inte bryter mot staddagar. Föreningen samarbetar med Centrum för alla och deltar med andra föreningar i Söderhamn med syftet att främja integration och social sammanhållning.

IV- Aktiviteter

Aktiviteterna inriktade på barn och ungdomar; detta året har planer att organisera fler aktiviteter för vuxna.