Rådgivningsgruppen

Vi arbetar med frågor som berör HBTQI, normer, genus, asylrätt, migrationsrätt, socialrätt, familjerätt, anhörighetsansökan, juridiska frågor, fadderskap, förebyggande arbete våld i nära relationer. Vi arbetar för ett tryggare civilsamhälle med den enskilde individen i fokus.

Vid önskan om kontakt är du/ ni varmt välkommen att kontakta oss på radgivning@centrumforalla.se

I samverkan med