CENTRUM FÖR ALLA - NÄTVERK

- VI BYGGER FRAMTIDEN!

Vår uppgift i samhället är att koppla samman civilsamhället. Med olika professioner som möjliggör tillväxt och utveckling i Sverige med ett kontaktnät som spänner sig långt utanför rikets gränser. Vi samarbetar med myndigheter, statliga verk, näringsliv, föreningar, organisationer, civilsamhället och politiker.

Vi bygger tillsammans med dig de broar som för oss alla framåt in i en hållbar framtid

"I mitt arbete som asylrättsjurist med HBTQ-kompetens kommer jag dagligen i kontakt med asylsökande och papperslösa som lever utan några direkta sociala kontakter. Jag vet värdet av en plats som Centrum för Alla för människor i utkanten av samhället. Här samlas profession, socialt stöd och praktiska lösningar med den enskilda
människan i centrum"

- Lotta Lagnander. Lagborg Juridik

"I mitt jobb som investeringsansvarig på Almi Invest strävar jag efter att alla bolag vi investerar i ska växa och bli framgångsrika. Nyckeln till framgång är ofta personerna som arbetar i eller omkring bolagen. Det arbete CFA gör och den roll centret spelar bidrar till att en uppsjö av erfarenheter och kompetenser synliggörs för företag inte bara i Söderhamn utan hela regionen. För mig är det en självklarhet att vara med och stötta CFA med mina råd och erfarenheter"
- Isabelle Waldenström. Almi Invest Stockholm

Att bygga broar och nätverk är något som är av yttersta viktigt för ett mänskligt hållbart samhälle. Att sammanföra människor med olika bakgrund och kompetenser med företag och föreningar skapar en god integration. Centrum för alla bidrar med detta brobyggande och med integration människor emellan.
- Magnus Svensson. Disriktsordförande Centerpartiet Gävleborg

Kontaktformulär

Fyll i kontaktformuläret nedan så hör vi av oss!

Medlemsnr/org.nr
Företagets Namn
Faktureringsadress
Postnr
Ort
Telefon
E-post
Er referens
Ärende

I samverkan med