Näringslivsgruppen

Gruppens syfte är att ur ett regionalt perspektiv arbeta för tillväxt genom att skapa organiserad sysselsättning och arbete, möjliggöra fler praktikplatser, skapa fler enkla jobb, hitta företagare och lotsa in dem i näringslivet samt hitta nya sätt att tillvarata befintlig kompetens på.

Kontakt: naringsliv@centrumforalla.se

I samverkan med