Integrationsgruppen

Integrationsgruppen arbetar med att tillvarata mänskliga rättigheter, stötta och förmedla information genom möten, träffar, aktiviteter och utbildningar.

Integrationsgruppen består av olika föreningar och syftet är att tillvarata kompetens och höja kunskapsnivå på individnivå i samhällets olika skikt.

Vi arbetar kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt med vår kunskapsspridning.

I samverkan med