Folkhälsa

Att må bra är viktigt för oss. Men vad är det som påverkar hur vi mår?

Styrgruppen Folkhälsa handlar i stor utsträckning om att förbättra livsvillkor, livsmiljöer och goda levnadsvanor som leder till en god hälsa och som gör att vi får en livskraftig region.

I samverkan med