CFA Debatt

Centrum för alla har genom åren arbetat brett för opinionsbildning. Den är viktig för att individen skall få utrymme till att både synas och
höras.

Ämnen kring detta har gällt samhället i stort. Den senaste debatten vi höll gällde ungas plats i samhället, sysselsättning och kriminalitet.

CFA Integrationsgrupp jobbade under hela hösten 2017 med att lyfta fram olika problem och utmaningar som vi har i samhället och sedan bjöd vi in samtliga partier till en paneldebatt för att få svar från de olika partierna hur de ställer sig till frågeställningarna.

Debatten var mycket givande, med ett öppet klimat i mötet mellan politiker och åhörare.

En av politikernas egna ord efter debatten:

"Jag tycker att det blev bra, alla fick tid att prata till punkt och det händer inte alltid "

Jonna Källström Böresson - Vänsterpartiet

På denna sida kommer vi att hålla olika debatter inom olika frågor och ämnen där vi bjuder in olika politiker och andra beslutsfattare till CFA soffan.

Varmt välkommen att följa med CFA debatterna under 2018!

I samverkan med