Barn- & ungdomsgruppen

Styrgruppen arbetar för att minska sociala glapp i samhället.

Genom olika aktiviteter såsom En dag för alla barn, Barnens matkasse, En jul för alla barn och ungdomssatsningen Ungdomar mot droger arbetar gruppen både i förebyggande syfte, hälsofrämjande  och med direkta åtgärder. Gruppen arbete syftar även till förhöjd och ökad medvetenhet om segregeringen bland unga för att stärka de sociala skyddsnäten för barn och ungdomar i samhället.

Kontakt: endagforalla@centrumforalla.se

I samverkan med