Helheten är alltid större än den enskilda lösningen

Centrum för alla arbetar utifrån en holistisk modell. Detta innebär att helheten alltid är större än den enskilda lösningen. Människan har lätt för att stoppa in människor i olika fack för att lättare kunna identifiera dem. De olika identiteterna blir som egna celler istället för en hel cell som mänskligheten bör befinna sig i.

En plats för alla

På Centrum för alla jobbar vi med att tillsammans skapa denna cell där varje människa har en plats. I byggnaden finns olika rum men som alla arbetar tillsammans. I dessa ingår HBTQ-frågor, personlig utveckling, krishantering, psykisk ohälsa, traumatisk bearbetning och bistånd. Detta är bara några av de saker Centrum för alla arbetar för. Det viktigaste är att ALLA är inkluderade.

Vi har en dynamik som är unik, och det är den som för oss framåt. Vi hittar behoven i samhället och genom hur vi kommunicerar kan vi skapa just det vi har här, inkludering, glädje och hopp.

Hur har vi lyckats skapa detta?

"Den längsta halvmeter i hela världen är mellan hjärnan och hjärtat. Kopplar vi samman dessa kan vi göra precis vad vi vill. Världen behöver tydliga ledare som vågar ta ställning och genomföra förändringarna till det bättre. Det gör vi genom att samverka, ödmjukt, utan prestige och med hjärtat i fokus"

-  Anna Idell, Grundare Centrum för alla

"Integration handlar om att vi alla tillsammans ska leva sida vid sida och kunna bidra till samhället utifrån våra egna förutsättningar. För att det ska vara möjligt behöver vi som har "nycklarna" till vårt samhälle och nätverk, dela med oss av dessa till de som är nya hos oss och inte hunnit skaffa det ännu. Det geniala med Centrum för alla är att där möts människor från olika delar av samhället"

- Eva Lindberg, Ordförande Regionstyrelsen

"Anna Idell är för oss i Söderhamns unga som en mamma, mentor, lärare, psykolog, vägledare och bästa kompis. En person som alltid ställer upp och finns där när man behöver hjälp och råd om olika saker"

- Emina Hajarpasic, ordförande Söderhamns Unga